vbgf.se start

vbgf.se
Title: start
Keywords:
Description: start V?lkommen till STARTSIDA OM VBGF MUSEET MINERAL- SAMLING EXKURSIONER BILDER FYNDORTSBE- SKRIVNINGAR RAPPORTER L?NKAR KONTAKT G?STBOK Bilderna ovan visar n?gra vackra samlarstuffer V?r-sommarprog
vbgf.se is ranked 10074670 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,731. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vbgf.se has 43% seo score.

vbgf.se Information

Website / Domain: vbgf.se
Website IP Address: 46.30.212.109
Domain DNS Server: ns02.one.com,ns01.one.com

vbgf.se Rank

Alexa Rank: 10074670
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vbgf.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,731
Daily Revenue: $29
Monthly Revenue $882
Yearly Revenue: $10,731
Daily Unique Visitors 2,705
Monthly Unique Visitors: 81,150
Yearly Unique Visitors: 987,325

vbgf.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 31 Jul 2016 03:24:26 GMT
Server Apache

vbgf.se Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vbgf.se Traffic Sources Chart

vbgf.se Similar Website

Domain Site Title

vbgf.se Alexa Rank History Chart

vbgf.se aleax

vbgf.se Html To Plain Text

start V?lkommen till STARTSIDA OM VBGF MUSEET MINERAL- SAMLING EXKURSIONER BILDER FYNDORTSBE- SKRIVNINGAR RAPPORTER L?NKAR KONTAKT G?STBOK Bilderna ovan visar n?gra vackra samlarstuffer V?r-sommarprogram 2016 Geologisk och Historisk rundvandring i Ludvika L?rdag 7 maj kl 13 – ca 15 30 Samling kl 13 vid mineralmuseet p? Gammelg?rden d?r v?r guide Gunnar Lidén f?rst ger en kort information om Ludvika och Istiden Sj?lva vandringen b?rjar sedan vid Tingshuset, forts?tter mot forsen, via Roths ?ng till V?smanstranden och nya g?ngbron, ?ver den mot Kasttj?rn - N:a J?rnv?gsgatan – S?nkan Vi f?r veta var de forna strandlinjerna en g?ng fanns och andra geologiska fakta. Dessutom ber?ttar Gunnar Lidén om n?gra av de historiska platser vi passerar. Ev. fr?gor Ring 070 264 34 26 070 340 92 10 070 577 45 78 ?rsm?te: S?n 7/2 2016 kl. 15:00 VBGF:s ?rsm?te Mineralmuseet, Ludvika Gammelg?rd M?nadsm?ten Ons 3/2 Klubbm?te med videofilm om Europas f?delse. Ludvika Gammelg?rd kl. 19.00. Kaffe och sm?rg?s till sj?lvkostnadspris. Ons 2/3 Klubbm?te. Mineraltr?ff om Wolfram. Vi visar olika wolframmineral, egenskaper och fyndplatser i v?rt omr?de. Mineralmuseet/G?stgiveriet p? Ludvika Gammelg?rd, kl. 19:00. Kaffe och sm?rg?s till sj?lvkostnadspris. Ons. 6/4 Klubbm?te. Videofilm med nya fakta om Terrakotta-armén i Kina. Kaffe och sm?rg?s till sj?lvkostnadspris. Mineralmuseet, Ludvika Gammelg?rd kl. 19.00. L?r 7/5 Geologisk och historisk rundtur i Ludvika med Gunnar Lidén, ?rebro. Start med introduktion av Gunnar Lidén i p? Gammelg?rden kl. 13.00. D?refter med egna bilar till kyrkan d?r rundvandringen startar. Exkursioner: L?r. 14/5 Mineralexkursion till H?kansboda sulfidgruva med bl.a. fina kristaller av koboltglans. En klassisk sulfidgruva med stora intressanta varph?gar. Avf?rd i egna bilar fr?n Gammelg?rden kl.9:00. Sam?k g?rna. L?r. 28/5 Geologisk exkursion till Zinkgruvan. Guide Sven Olof Niklasson. I Zinkgruvan bryts flera intressanta sulfidmalmer med bl.a. Zink, Koppar, Nickel m.m. Start fr?n Ludvika Gammelg?rd kl. 8.00 f?r gemensam avf?rd i egna bilar.Tag med f?rt?ring och o?mma kl?der. Tor 1/6 Kv?llsexkursion till Gr?sbergs gruvor och Malsj?bergsgruvan. Start i egna bilar kl 18.00 fr?n Ludvika Gammelg?rd. 25-28/8 Vi vill kolla intresset f?r att g?ra en 4-dagars exkursion till ?stersundsomr?det med Fr?? gruvor, Hand?l, Brunflo, Lockne m.fl. Se informationsblad Har du funderingar kring v?ra exkursioner kontakta Evald Persson, 0240-15069 eller 070-3409210 eller n?gon i styrelsen. Styrelsen vill p?peka att alla exkursioner sker p? egen risk och rekommenderar alla att ta rej?la kl?der och anv?nda skyddsglas?gon och handskar n?r man sl?r i sten. Sportlovsextra vecka 9 Ons 2/3 F?r skolungdom i Mineralmuseet. Vi ber?ttar om var man hittar guld, silver och vackra stenar i v?rt omr?de. Visar malmer och mineral. kl. 11:00 och 13:00. M?n 6/6 Nationaldagen firas p? Gammelg?rden med ?ppet hus och info i Mineralmuseet. ?ppet mellan 13:00 och 13:00. Mineralm?ssor (och andra aktiviteter som ?r k?nda jan 2016) S?n 14/2 BGS ?rsm?te vid Gillersklack, Kopparberg kl 12:00 9-10/4 Mineralm?ssan i G?teborg 23-24/7 Kopparbergsm?ssan. Se info p? www.kopparbergsmassan.se 1-2/8 Mineralm?ssan p? Kinnekulle 20-21/8 Mineralm?ssa i Madesj? L?r 30/7 Dan Anderssonveckan invigs S?n 14/8 ? Nostalgidagen p? Ludvika Gammelg?rd. Vi har information i Mineralmuseet och stenf?rs?ljning. Ludvika Gammelg?rd. Kontakta Evald Persson, tel 0240-15069. GeologinsDag firas i ?r den 11-13 september ?ver hela landet. Program fastst?lls senare Kurser: Under v?ren kommer vi att starta slipning och trumling av smyckestenar i Gruvkontoret nedanf?r j?rnv?gen. Anm?lan till Evald Persson eller Viljo Vehmanen. Medlemsavgift Dags att betala in medlemsavgiften f?r 2016. Of?r?ndrat 100 kr f?r vuxen och 25 kr f?r ?vrig familjemedlem samt ungdom under 18 ?r. Plusgiro 462 4877-9 Medlemsavgiften ?r en mycket viktig del i v?r ekonomi och verksamhet. Vi h?ller bl.a.p? att investera i ny fotoutrustning. Vi planerar ?ven f?r att ut?ka informationen i v?ra stenmontrar med kemiska formler och p? flera spr?k. ?vrigt: Mineralmuseet ?r helt ombyggt och ut?kat till 17 montrar med mer ?n 1100 olika mineralstuffer. 7 anv?nds till systematisk presentation av mineralriket, 5 till presentation av mineraler fr?n lokaler i v?r n?rhet, bl.a. en monter med bara mineral fr?n Falun med omnejd. En monter har UV-ljus med stenar som lyser och str?lar i alla f?rger. Temamontern har bergarter fr?n hela v?rlden. Under tiden 1 juni till 31 augusti f?rs?ker vi ha museet ?ppet dagligen kl. 11-17, fri entré. I klubblokalen p? Gammelg?rden har vi diverse utrustning som st?r till medlemmarnas f?rfogande: diamants?g, mikroskop, UV-.lampor, radioaktivitetsm?tare, osv. Dessutom har vi m?nga aktuella tidningar och b?cker om geologi och mineralogi och en bra samling med referensmineral. Klubblokalen ?r tillg?nglig f?rsta onsdagen i m?naden i samband med m?nadstr?ffarna eller efter kontakt med n?gon i styrelsen. V?lkomna till v?rens och sommarens aktiviteter. Kolla v?r fina hemsida! http://www.vbgf.se Den inneh?ller rapporter, information om nya aktiviteter, m?nga bilder p? mineral, gruvor, m.m. D?r skriver vi ocks? in ev. ?ndringar eller till?gg i programmet. Vi planerar s?ndlista f?r nyheter och ?ndringar via mail. Vill du ha nyheter och information via mail s? s?nd din mail-adress till vbgf@telia.com med texten: jag vill ha nyhetsinfo via mail. Nya medlemmar, unga som ?ldre, ?r alltid v?lkomna i f?reningen! Inga f?rkunskaper beh?vs. ?VRIGT: Intressanta rapporter:skrivna av Erich Spicar om bl.a hans nyuppt?ckta Astroblem kring Síljansringen. ?ven ny rapport om m?jligt astroblem N?rkessl?tten. ?ven ny artikel: "Ett f?rs?k att f?rst? Orsa-sandstenens tillkomst" Klicka p? l?nken RAPPORTER i menyn till v?nster.

vbgf.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state:   active
domain:   vbgf.se
holder:   evaldp5801-00001
admin-c:   Onecom0000-00001
tech-c:   Onecom0000-00001
billing-c:  Onecom0000-00001
created:   2008-08-04
modified:   2015-08-02
expires:   2016-08-04
transferred:  2009-03-07
nserver:   ns02.one.com
nserver:   ns01.one.com
dnssec:   signed delegation
status:   ok
registrar:  One.co